President A.Vincent

Gen.Secretary P.N.Sundaram

Treasurer Maruthi Rao

Vice – Presidents Marcus Bartley
U. Raja Gopal

Joint Secretaries G.V. Ramani
Durai Rajendran
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • C.V. Ramakrishnan
 • S. Srikanth
 • R. Madhu Sudan
 • Malli – A- Irani
 • E.N. Balakrishnan
 • Janarthana Rao
 • S. Raju
 • Nimai Ghosh
 • G.V.R. Yoganand
President A.Vincent

Gen.Secretary P.N.Sundaram

Treasurer Maruthi Rao

Vice – Presidents Marcus Bartley
U. Raja Gopal

Joint Secretaries G.V. Ramani
Durai Rajendran
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • Balu Mahendra
 • Ramachandra Menon
 • N.S. Varma
 • B.S. Loganathan
 • B.N. Prakash
 • B. Nanjappan
 • V. Selvaraj
 • K.S. Prasad
Co – Opted Members (Film Institute Trained ) Ashok Kumar
Muneer Ahamed

Studios Representation Padmanaban
Siva Prakash

Out Door Unit Representation R. Meenakshi Sundaram
P. Babu Rao

President P.N.Sundaram

Gen.Secretary Madhu Sudan

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Malli – A- Irani
U. Raja Gopal

Joint Secretaries N.S. Varma
Balu Mahendra
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Ramachandraiah
 • Karuna
 • B. Nanjappan
 • Nimai Ghosh
 • V.A. Madhava Reddy
 • B.N.Vasanth
 • B.N. Prakash
 • Balasubramaniyam
 • P. Baskar Rao
Co – Opted Members (Film Institute Trained ) S.Paulraj
S.Siva Prakasam

Film Institute K.R. Murthy
Ashok Kumar

President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Lakshmanan Gore
U. Raja Gopal

Joint Secretaries M.G. Singh
C. Ramachandra Menon
D. Siva Prakasam

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • P. Baskar Rao
 • Madhu Sudan
 • B. Nanjappan
 • K.S. Mani
 • O. Prabhakar
 • V. Selvaraj
 • V.A. Madhava Reddy
 • S.S. Bose
 • Ashok Kumar
 • K.R. Murthy
 • A. Meenakshisundaram
 • E. Rajasekaran
President Lakshman Gore

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Raja Gopal
Ramachandra Menon

Joint Secretaries Mr. P. Devaraj
Mr. V. Selvaraj
Mr. R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • P.N.Sundaram
 • Nimai Ghosh
 • B. Nanjappan
 • G.V.R. Yoganand
 • D.V. Rajaram
 • S. Raju
 • K.R. Moorthy
 • G. Siva Prakasam
 • V.A. Madhava Reddy
 • R. Rama Rao
 • P.N. Bala Subramaniyam
 • A. Venkateswaralu (A) Venkat
 • S. Paulraj
 • K.V. Kanniyappan
 • B.S. Loganath
President Lakshman Gore

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Raja Gopal
D.V. Rajaram

Joint Secretaries Ramachandra Menon
V. Selvaraj
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • P.N.Sundaram
 • Nimai Ghosh
 • B.S. Loganath
 • A. Venkateswaralu (A) Venkat
 • G. Siva Prakasam
 • Madhu Ambat
 • O. Prabhakar Menon
 • V.A. Madhava Reddy
 • K.V. Kanniyappan
 • A. Soma Sundaram
 • K.P. Dayalan
 • V. Srinivasan
 • Y.S. Krishnan
 • P.B. Walke
President Lakshman Gore

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Raja Gopal
D.V. Rajaram

Joint Secretaries S. Paulraj
K.S. Baskar Rao
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • P.N.Sundaram
 • Nimai Ghosh
 • B. Nanjappan
 • B. Baskar Rao
 • G.V. Ramani
 • G. Sivaprakasam
 • S.S. Chandra Mohan
 • O. Prabhakar
 • C.A. Madhu Sudan
 • V.A. Madhava Reddy
 • A. Soma Sundaram
 • S. Raju
 • V. Srinivasan
 • P.B. Walke
 • G. Mani
President U. Raja Gopal

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents P.N. Sundaram
Malli – A- Irani

Joint Secretaries G.V. Ramani
Vedamtam Chidanandam
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • D.V. Rajaram
 • B.S. Loganath
 • V. Selvaraj
 • B. Nanjappan
 • S.S. Chandra Mohan
 • K.S. Phaskara Rao
 • A. Meenakshi Sundaram
 • G. Siva Prakasam
 • O. Prabhakar Menon
 • K.R. Moorthy
 • T. Mohan
 • S.K. Nagarajan
President Nimai Ghosh

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents B.S. Loganath
K.S. Phaskara Rao

Joint Secretaries G. Siva Prakasam
A.V. Ramakrishana
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • U. Raja Gopal
 • V. Selvaraj
 • B. Nanjappan
 • V. Selvaraj
 • B. Nanjappan
 • O. Prabhakar Menon
 • K.R. Moorthy
 • G.V. Ramani
 • Vedamtam Chidanandam
 • C.A. Madhu Sudan
 • V.A. Madhava Reddy
 • Y.S. Krishnan
 • George Fernandas
 • S.S. Bose
 • N.K. Sathish
 • A. Ananthan
 • S. Karna
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents U. Raja Gopal
D.V.Rajaram

Joint Secretaries Malli – A- Irani
G. Siva Prakasam
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • C.A. Madhu Sudan
 • O. Prabhakar Menon
 • K.R. Moorthy
 • G.V.R. Yoganand
 • V. Selvaraj
 • V.A. Madhava Reddy
 • Durai Rajendran
 • K. Subiraj
 • E. Raja Sekaran
 • G. Mani
 • Y.S. Krishnan
 • Geroge Fernandez
 • S. Karna
 • R. Ravi
Special Invites
 • B.S. Loganath
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents U. Raja Gopal
D.V.Rajaram

Joint Secretaries Malli – A- Irani
G. Siva Prakasam
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • C.A. Madhu Sudan
 • O. Prabhakar Menon
 • K.R. Moorthy
 • G.V.R. Yoganand
 • V. Selvaraj
 • V.A. Madhava Reddy
 • Durai Rajendran
 • K. Subiraj
 • E. Raja Sekaran
 • G. Mani
 • Y.S. Krishnan
 • Geroge Fernandez
 • S. Karna
 • R. Ravi
Special Invites
 • B.S. Loganath
President O. Prabhakar Menon

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents U. Raja Gopal
D.V.Rajaram

Joint Secretaries K.R. Moorthy
G. Siva Prakasam
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • P.N.Sundaram
 • B.S. Loganath
 • Marcus Batley
 • V. Selvaraj
 • U. Raja Gopal
 • C.A. Madhu Sudan
 • B.N. Vasanth
 • V.A. Madhava Reddy
 • K. Subhi Raj
 • Y.S. Krishnan
 • C. Mari Muthu
 • Ramachandra Menon
Special Invites
 • T. Vijaya Kumar
President Nimai Ghosh

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents P.N.Sundaram
D.V.Rajaram

Joint Secretaries K.R. Moorthy
G. Siva Prakasam
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Nimai Ghosh
 • P.N.Sundaram
 • B.S. Loganath
 • Marcus Batley
 • V. Selvaraj
 • U. Raja Gopal
 • C.A. Madhu Sudan
 • B.N. Vasanth
 • V.A. Madhava Reddy
 • K. Subhi Raj
 • Y.S. Krishnan
 • C. Mari Muthu
 • Ramachandra Menon
President Nimai Ghosh

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents Ramachandra Menon
O. Prabhakar Menon

Joint Secretaries K.R. Moorthy
C.A. Madhu Sudan
S. Madhu Mohan Naidu

Executive Committee Members
 • P.N.Sundaram
 • D.V. Rajaram
 • U. Raja Gopal
 • Malli – A- Irani
 • P.V. Sai Prasad
 • R.S. Pathy
 • A.V. Ramakrishnan
 • A. Anandhan
 • V.A. Madhava Reddy
 • S. Karunakara Rao
 • V. Gunasekaran
 • G. T. Dosai
 • P. Loganathan
 • G. Munuswamy
 • P.T. Padmanabhan
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Janarthana Rao

Vice – Presidents U. Raja Gopal
O. Prabhakar Menon

Joint Secretaries K.R. Moorthy
C.A. Madhu Sudan
R.S. Pathy

Executive Committee Members
 • Malli – A- Irani
 • A.V. Ramakrishnan
 • A. Anandhan
 • V.A. Madhava Reddy
 • D.V. Rajaram
 • B.S. Loganath
 • E. Subba Reddy
 • S.Raju
 • George Fernandez
 • V. Gunasekaran
 • V. Selvaraj
 • P.T. Padmanabhan
 • V. Bhakatavastalam
 • G. Munuswamy
 • N.Mani
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Moorthy

Vice – Presidents U. Raja Gopal
Malli – A- Irani

Joint Secretaries O. Prabhakar Menon
A. Ananthan
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • A. Soma Sundaram
 • A.V. Rama Krishnan
 • Papy Philips
 • R.S. Pathy
 • Vijaya Kumar
 • Geroge Fernandas
 • N.A. Thara
 • V.A. Madhava Reddy
 • V. Guna Sekaran
 • C.D. Raju
 • G. Muthu Swamy
 • P.T. Padmanaban
 • Gowtham Sathesh
 • C.A. Madhu Sudans
Our Representative in Bangalore
 • D.V.Rajaram
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Moorthy

Vice – Presidents O. Prabhakar Menon
U. Raja Gopal

Joint Secretaries N.A. Thara
A. Ananthan
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • A. Soma Sundaram
 • A.V. Rama Krishnan
 • V.A. Madhava Reddy
 • C.D. Raju
 • Geroge Fernandas
 • P.T. Padmanaban
 • R. Santha Kumar
 • V. Selvaraj
 • T. Balan
 • R. Rama Rao
 • E. Raja Sekaran
Our Representative in Bangalore
 • D.V.Rajaram
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Moorthy

Vice – Presidents O. Prabhakar Menon
U. Raja Gopal

Joint Secretaries N.A. Thara
A. Ananthan
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • A. Soma Sundaram
 • A.V. Rama Krishnan
 • V.A. Madhava Reddy
 • C.D. Raju
 • Geroge Fernandas
 • P.T. Padmanaban
 • R. Santha Kumar
 • V. Selvaraj
 • T. Balan
 • R. Rama Rao
 • E. Raja Sekaran
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Moorthy

Vice – Presidents Malli – A- Irani
U. Raja Gopal
Joint Secretaries N.A. Thara
A. Ananthan
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • R. Rama Rao
 • A.V. Rama Krishnan
 • Geroge Fernandas
 • V. Selvaraj
 • V.A. Madhava Reddy
 • C.D. Raju
 • K.N. Sudhakar
 • R.C. Kalai Raj
 • J. Mohan
 • V. Kottilingam
 • B.R. Rams
Our Representative in Bangalore
 • D.V.Rajaram
Our Representative in Ooty
 • Malli – A- Irani
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Moorthy

Vice – Presidents Hema Chandran
A. Chelur
U. Raja Gopal

Joint Secretaries A.V. Rama Krishnan
A. Ananthan
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • J. Ravi
 • B.R. Rams
 • G. Rajendran
 • P.S. Selvam
 • C.D. Raju
 • B.N. Vasanth
 • T.V. Soma Sundaram
 • R. Mahendran
 • Geroge Fernandas
 • R.C. Kalai Raj
 • G. Sree Kumar
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer Nambiraj

Vice – Presidents Hema Chandran
A. Chelur
U. Raja Gopal

Joint Secretaries A.V. Rama Krishnan
Madhu Ambat
S. Paulraj

Executive Committee Members
 • A. Ananthan
 • V.A. Madhava Reddy
 • G. Rajendran
 • P.S. Selvam
 • C.D. Raju
 • B. Lokeswar Rao
 • G. Shiva
 • K.R. Murthy
 • Geroge Fernandez
 • Sarojpadhy
Our Representative in Bangalore
 • D.V. Rajaram
 • R. C. Mapakshi
Our Representative in Ooty
 • Malli – A- Irani
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary N.S. Varma

Treasurer K.R. Murthy

Vice – Presidents Hema Chandran
A. Chelur
B. Janardana Rao

Joint Secretaries A.V. Rama Krishnan
Madhu Ambat
G. Rajendran

Executive Committee Members
 • A. Ananthan
 • Geroge Fernandez
 • R. Mahendran
 • V.A. Madhava Reddy
 • S. Paulraj
 • K. Raju
 • C.D. Raju
 • P.S. Selvam
 • P. Surya Prakash Rao
 • G. Shiva
 • A. Venkat
Our Representative in Bangalore
 • D.V. Rajaram
Our Representative in Ooty
 • Malli – A- Irani
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary Hema Chandran

Treasurer Jayanan
M. Vincent

Vice – Presidents Balu Mahendra
Janarthana Rao

Joint Secretaries P.C. Sri Ram
G. Rajendranv
CH. Saroj Padhy

Executive Committee Members
 • K.B. Ahmed
 • A. Ananthan
 • B. Bala Murugan
 • Geroge Fernandas
 • Kitchas
 • R. Mahendran
 • C.D. Raju
 • K.S. Selvaraj
 • P. Suryaprakash Rao (Suri)
 • P.S. Selvam
 • G. Siva
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary Hema Chandran

Treasurer Jayanan
M. Vincent

Vice – Presidents Balu Mahendra
P.C. Sri Ram

Joint Secretaries A. Ananthan
K.S. Selvaraj
G. Rajendran

Executive Committee Members
 • Ravindar
 • G. Raja Rajan
 • R. Mahendran
 • B. Bala Murugan
 • Geroge Fernandez
 • P. Suryaprakash Rao (Suri)
 • G. Vidyanantham
 • G.Shiva
 • Santha Murthi
 • K. Nithyanantham
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary Hema Chandran

Treasurer Jayanan
M. Vincent

Vice – Presidents K.S. Selvaraj
P.C. Sri Ram

Joint Secretaries Ravindar
G. Shiva
G. Rajendran

Executive Committee Members
 • A. Ananthan
 • R. Mahendran
 • B. Bala Murugan
 • Geroge Fernandez
 • P. Suryaprakash Rao (Suri)
 • G. Vidyanantham
 • K. Nithyanantham
 • P.S. Selvam
 • Aathikesavalu
 • A.K. Niranjan
 • Santha Murthi
Co-Opted Members
 • Jeeva
 • Ramji
 • K. Raju
 • T.V.Somasundaram
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary Hema Chandran

Treasurer Jayanan
M. Vincent

Vice – Presidents K.S. Selvaraj
P.C. Sri Ram

Joint Secretaries Ravindar
G. Shiva
R. Mahendran

Executive Committee Members
 • K.V. Anand
 • A. Ananthan
 • B. Bala Murugan
 • P. Devaraj
 • Geroge Fernandez
 • A.K. Niranjan
 • M.V. Paneer Selvam
 • K. Raju
 • T. Ramji
 • P.S. Selvam
 • T.V. Soma Sundaram
Co-Opted Members
 • Jeeva
 • A. Meenakshisundaram
 • Surya Prakash Rao (Suri)
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary G. Shiva

Treasurer K.S. Selvaraj

Vice – Presidents P. Devaraj
P.C. Sri Ram

Joint Secretaries V. Raghu
B. Bala Murugan
R. Mahendran

Executive Committee Members
 • P.S. Selvam
 • Ravindar
 • A. Meenakshisundaram
 • M.V. Paneer Selvam
 • K. Raju
 • K. Nithyanantham
 • Geroge Fernandez
 • CH. Sarojpady
 • D. Subramaniyam
 • Surya Prakash Rao (Suri)
President P.N.Sundaram

Gen.Secretary G. Shiva

Treasurer K.S. Selvaraj

Vice – Presidents P. Devaraj
J. Robert Asirvatham

Joint Secretaries Ravindar
B. Bala Murugan
K. Nithyanantham

Executive Committee Members
 • Aathikesavalu
 • K.B. Ahmed
 • D. Subramaniyam
 • Geroge Fernandez
 • A.K. Niranjan
 • Priyan
 • V. Raghu
 • K.Raju
 • P.S. Selvam
 • U.K. Senthil Kumar
 • D. Shree
Co-Opted Members
 • V. Ashok Kumar
 • M.V. Paneer Selvam
 • A.C.K. Rajan
 • N.Suresh
President N K Viswanathan

Gen.Secretary G Shiva

Treasurer K.S. Selvaraj

Vice – Presidents J Robert Asirwatham
K Nithiyanathan

Joint Secretaries S Aathikesavalu (a) Aathi
K Raju
R Ravindhar

Executive Committee Members
 • KB Ahamed
 • A Fowzia Fathima
 • M George Fernandes
 • MV Panneer Selvam
 • PS Selvam
 • KS Niranjan
 • UK Senthil Kumar
 • ACK Rajan
 • V Raghu
 • D Shree
 • A Venkat
Co-Opted Members
 • M. Vijaya Babu
 • Priyan
 • PM Ezhilarasan
 • P Primus Dass
 • Nagasaravanan
President N K Viswanathan

Gen.Secretary G Shiva

Treasurer K.S. Selvaraj

Vice – Presidents J Robert Asirwatham
K Nithiyanathan

Joint Secretaries S Aathikesavalu (a) Aathi
K Raju
R Ravindhar

Executive Committee Members
 • KB Ahamed
 • A Fowzia Fathima
 • M George Fernandes
 • MV Panneer Selvam
 • PS Selvam
 • KS Niranjan
 • UK Senthil Kumar
 • ACK Rajan
 • V Raghu
 • D Shree
 • A Venkat
Co-Opted Members
 • M. Vijaya Babu
 • Priyan
 • PM Ezhilarasan
 • P Primus Dass
 • Nagasaravanan
President PC.Sreeram

Gen.Secretary B.Kannan

Treasurer Rm.Ramanath Shetty

Vice – Presidents Rajiv Menon
Priyan

Joint Secretaries M.Ilavarasu
B.Balamurugan
J.Sridhar

Executive Committee Members
 • R.Velrajan
 • R.D.Rajasekar
 • K.Ahambaram
 • Arvind Krishna
 • A.Arockiadass
 • R.Diwakaran
 • A.Karthikraaja
 • M.Sugumaran
 • N.Alagappan
 • D.Kannan
 • V.Ilamparithi
President PC. Sreeram

Gen.Secretary M. Ilavarasu

Treasurer B. Balamurugan

Vice – Presidents S.saravanan
Karthikraaja

Joint Secretaries U.K.Senthil Kumar
A. Arockiadass
M. Ilavarasu

TV Media Members
 • P.Kasinathan
 • V.Ilamparuthi
 • S.Armstrong
Associate EC members
 • S.Arunkumar
 • C.Thandapani
 • G.Murugan
Active EC Member
 • M.Vetrivel
 • A.Vinod Bharathi
 • J.Sridhar
 • J.Lakshman Kumar
 • K.Ravishankaran
 • Ajayan Vincent
 • K. Ahambaram
 • N. Alagappan
 • D. Kannan
x
^