Dec 02 2017

Views: 483

SONY பயிற்சிப்பட்டறை, சென்னை – 13/11/16

SONY நிறுவனம் தமது டிஜிட்டல் சினிமா கேமரா PMW- F55 மற்றும் RAW RECORDER AXS- R7, ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தி, சென்னை பிரசாத் லேபில், நமது ‘தென்னிந்திய ஒளிப்பதிவாளர் சங்கத்தின்’ உறுப்பினர்களுக்காக பிரத்தியேகமாக பயிற்சிப்பட்டறை ஒன்றை நடத்தியது. இதில் நமது சங்கத்தின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கொண்டு பயனடைந்தார்கள்.

x
^