Dec 02 2017

Views: 428

ARRI பயிற்சிப்பட்டறை, ஹைதராபாத் – 18/10/2016

ARRI நிறுவனம் தமது புதிய கருவிகளை, தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி, ஹைதராபாத் ரேடிசன் ஓட்டலில், உறுப்பினர்களுக்காக பிரத்தியேகமாக பயிற்சிப்பட்டறை ஒன்றை நடத்தியது. இதில் நமது சங்கத்தின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் கலந்துக்கொண்டு பயனடைந்தார்கள்.

x
^